SELF PROP RAIL
ECO/12/332951/SI2.656700

blank

Opis plana rada

RP 1: Upravljanje projektom
Prvi radni paket se odnosi na upravljanje i koordinaciju projekta. To će uglavnom provoditi Superna d.o.o., ali će i drugi projektni partneri dati svoj doprinos. Učinkovito upravljanje projektom je potrebno kako bi se ispunio program rada i kako bi se osigurala kvaliteta rezultata projekta od strane svih projektnih partnera te trošenje proračuna projekta u skladu s potpisanim ugovorom. Radni paket će započeti u prvom mjesecu projekta te će se nastaviti tijekom svih 24 mjeseca trajanja projekta.


RP 2: Provjera proizvoda i analiza životnog ciklusa
Drugi radni paket se odnosi na obavljanje svih potrebnih ispitivanja na samohodnom vagonu za prijevoz rasutog tereta radi dobivanja TSI certifikata (tehničke specifikacije za interoperabilnost) i  analizu životnog ciklusa (LCA). Glavnu ulogu u ovom RP će imati IKS koji će pripremiti plan testiranja, provoditi testiranje i pripremiti rezultate testiranja. RŽV će nadzirati testiranja i dati podatke i informacije za testiranje. FPZ će napraviti LCA.


RP 3: Dobivanje TSI certifikata, EPD i održavanje patenta
Kako bi prevladali prepreke za ulaz samohodnog vagona za rasuti teret na najveća tržišta, u ovom radnom paketu, RŽV će koristiti rezultate prethodnog RP kako bi podnio zahtjev za dobivanje TSI-a (tehničke specifikacije za interoperabilnost) i deklaracije proizvoda za utjecaj na okoliš (EPD). Nadalje, RŽV će se, na temelju analiza tržišta koje će se raditi u RP4, odlučiti za prijave za TSI dozvole kako bi mogli raditi u nekoliko europskih zemalja.


RP 4: Marketing i komunikacijske aktivnosti
U radnom paketu 4 bit će napravljena analiza vanjskog okruženja kako bi se razumjelo vanjsko okruženje proizvoda. To će pratiti marketinški i akcijski plan (komunikacijske aktivnosti). Glavnu ulogu u ovom paketu ima Altius uz doprinos RŽV-a i Superne.


RP5: Poslovni plan i iskorištavanje mogućnosti
Radni paket 5 uključuje pripremu poslovnog plana koji će napraviti Superna. RŽV i Altius će doprinijeti smjernicama u pripremi poslovnog plana i upravljanju poslovnim prilikama. RŽV će dodatno pratiti provedbu poslovnog plana. Trajanje ovog radnog paketa će biti od 7. do 24. mjeseca.


RP 6: Diseminacijske aktivnosti
U aktivnostima radnog paketa 6 će sudjelovati svi projektni partneri. Ovaj RP obuhvaća resurse potrebne za zajedničke aktivnosti širenja informacija i konačnu evaluaciju s ciljem povećanja sinergije između projekata financiranih od strane inicijative Eko-inovacije i povećanja njihove vidljivosti. Ovaj WP također uključuje projektne aktivnosti specifične za diseminaciju ciljnim skupinama i javnosti.