SELF PROP RAIL
ECO/12/332951/SI2.656700

blank

Specifični ciljevi

 1. Smanjiti trošenje resursa (korištenje lokomotiva) u izgradnji i rekonstrukciji željeznica do 20% na području implementacije projekta u sljedećih 5 godina.
 2. Smanjiti potrošnju energije prilikom izgradnje i rekonstrukcije željeznica do 20% u sljedećih 5 godina.
 3. Smanjiti emisiju ugljičnog dioksida i emisije drugih zagađivača prilikom izgradnje i rekonstrukcije željeznica do 20% u sljedećih 5 godina.
 4. Utjecaj na okoliš (uključujući potrošnju energije, emisije CO2, acidifikacije, eutrofikacije fotokemijsko formiranje antioksidansa) će se smanjiti za 20% te do 60% 2 godine nakon završetka projekta. Tablica prikazuje utjecaj na okoliš korištenja samohodnih vagona nasuprot postojećih metoda za vrijeme trajanja projekta i 2 godine nakon projekta.

   

  Osnovna vrijednost

  (trenutna situacija - 21 tipična  lokomotiva je razmještena)

  U projektu

  (14  tipičnih  lokomotiva razmješteno,
  20% promjene od osnovne vrijednosti)

  2 godine nakon projekta

  (7  tipičnih lokomotiva razmješteno,
  60%  promjene od osnovne vrijednosti)

  CO2
  emisije

  15648 tona/godina

  12518 tona/godina

  6259 tona/godina

  Materijali potrebni za održavanje

  119 tona/godina

  96 tona/godina

  48 tona/godina

  Recikliranje materijala

  53 tona/godina

  42 tona/godina

  21 tona/godina

  Smanjena potrošnja energije

  17 milijuna kwh/ godina potrošnje

  14 milijuna kwh/ godina (ukupno smanjenje)

  7 milijuna kwh/ godina (ukupno smanjenje)

  Opasan otpad

  22 tona/godina

  17 tona/godišnje

  8.5 tona/godišnje

  Ostalo

  Acidifikacija:  157500 k mol +H godišnje

  Eutrofikacija: 8694 kg O2

  Formacija hrđe: 126 kg etena

  Acidifikacija: 126000 k mol +H  godišnje

  Eutrofikacija: 6955 kg O2

  Formacija hrđe: 100.8 kg etena

  Acidifikacija: 63000 k mol +H  godišnje

  Eutrofikacija: 3478 kg O2

  Formacija hrđe: 50.4 kg etena

  *U ovom projektu će se napraviti Analiza životnog ciklusa kako bi dobili precizne podatke o utjecaju proizvoda na okoliš.

Glavni cilj projekta je ukloniti prepreke ulaska na tržište samohodnog teretnog vagona koji je dizajniran za resursno učinkovitu izgradnju i rekonstrukciju željezničke infrastrukture.